1. söylev, nutuk, hitabe.
  The President's address to the nation.
 2. adres.
  What is your address?
 3. konuşma/hitap tarzı/tavrı/edası.
  a man of pleasing address: hoşsohbet bir adam.
 4. maharet.
  to handle a matter with address: bir işi maharetle çevirmek.
 5. adres: bilgisayarda bir bilginin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişileceğini tanımlayan veri.
 6. yetersizliği nedeniyle bir yargıcın görevden alınması hakkında yasa organının icra organına talebi.
 7. (yazılı) resmî bir tebrik/teşekkür/hürmet mesajı veya dilekçe.
  an address of thanks: teşekkür mesajı.
 8. İngiliz parlamentosunda kralın nutkuna cevap.
 9. hazırlık.
 10. hitap etmek.
  to address oneself to someone: birisine hitap etmek.
  He addressed himself to the
  judge: Yargıca hitap etti.
 11. nutuk söylemek, hitabede bulunmak.
  He is to address the meeting: Toplantıda nutuk söyleyecek.
 12. ihtar etmek, dikkatine sunmak.
  to address a warning to someone: birisine ihtarda bulunmak.
 13. adres yazmak.
  to address a letter: mektuba adres yazmak.
 14. Ticaret tevdi/emanet etmek.
  The ship was addressed to a merchant in Baltimore: Gemi Baltimorda bir tüccara emanet edilmişti.
 15. kur yapmak, ilânı aşk etmek.
 16. yön vermek, nişan almak.
 17. hazırlamak.
 18. mektup/dilekçe sunmak, başvurmak.
 1. İsim adres. A string that identifies a user so that the user can receive Internet email. An email address
  on the Internet typically consists of an account name, followed by the @ (at) symbol, a host name, and a domain name.
 2. İsim adres. A number specifying a location in memory where data is stored.
 3. İsim adres. A unique identifier that identifies a network node to other nodes on the network.
 4. Fiil adreslemek. To reference a particular storage location.
teslim yeri İsim, Ticaret
teslim yeri İsim, Ticaret
varış adresi Bilgi Teknolojileri
taban adresi Bilgi Teknolojileri
salt adres Bilgi Teknolojileri
dolaysız adres Bilgi Teknolojileri
doğrudan adres Bilgi Teknolojileri
IP adresi İsim, Yazılım
adres yolu Bilgi Teknolojileri