1. diarrhoea
  2. catharsis
  3. diarrhea
  4. trots
verbal diarrhea
logorrhea
logorrhea İsim, Psikiyatri
cathartic
to loosen Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Tabiî olandan daha çok, daha sık ... dışkı çıkarma, amel, sürgün