1. fink
  2. supergrass

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İspiyonlayan kimse