1. Fiil (iki bölümden oluşan araçlar ile ilgili olarak) kaza sonucu iki büklüm olmak
büyük cep çakısı. İsim
çakı dalışı: dizleri bükmeden eğilip ayak bileklerine dokunarak atlayıp havada vücudu doğrultarak suya dalma. İsim
çakı ile kesmek. İsim
çakı gibi katla(n)mak. İsim