jurisdiction over the subject matter

  1. yalnız görülen dava hakkında değil
  2. aynı zamanda davanın konusuyla da ilgili davalar sınıfına ilişkin kaza yetkisi