1. İsim, Botanik cone

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kozalaklılar takımından ... sivri meyvesi