kullanılmaya müsait olmayan sermaye

  1. nondisposable capital