1. Fiil to disgorge
  2. Fiil to heave
  3. Fiil to heave up
  4. Fiil to puke
  5. Fiil to regurgitate
  6. Fiil to spew
  7. Fiil to throw up
  8. Fiil to vomit
  9. Fiil to show traces of its original colour despite dyeing
  10. Fiil to bring up
to vent your spleen Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Mîdesinde bulunanları ... dışarıya atmak