liberty cap

  1. İsim azat külâhı: eski Romada azat edilen esirlere verilen yumuşak konik külâh ki özgürlük simgesi olarak
    kullanılırdı. (bkz: Phrygian cap )