1. Sıfat harfi harfine, harfiyen, aslının tıpkısı, aynen, kelimesi kelimesine.
  a literal translation.
 2. Sıfat (şahıs) sözcükleri gerçek ve asıl anlamlarında kullanan, hayalî/mecazî anlamlardan uzak duran.
 3. Sıfat gerçek/hakikî (anlamda), lâfzî, mecazî değil.
  a literal interpretation. When we say “He flew down
  the stairs to meet them”, we do not mean “fly” in the literal sense of the word.
 4. Sıfat abartmasız, gerçeğe/hakikate uygun.
  It was a literal statement of the fact. A literal account. The
  literal truth of the matter is that he was terrified.
 5. Sıfat gerçek, ciddî, hakikî.
  literal bankruptcy. The drought has meant literal starvation.
 6. Sıfat harf+, harfî, alfabe harflerine ait.
  a literal error: harf hatası.
 7. Sıfat harf biçiminde.
 8. Sıfat harflerle ifade edilen.
kanuna harfiyen uyma
lafzi tefsir
baskı yanlışı
kelime anlamı İsim
bir sözcüğün esas anlamı
harflere işaret
kelime anlamı İsim
kelimesi kelimesine çeviri eser
kelimesi kelimesine
harfi harfine çeviri
harfiyen çeviri
harfiyyen tercüme
kelimesi kelimesine çeviri
sözcük anlamında
gerçek anlamda
bir şeyi sözcük anlamıyla anlamak Fiil