live on one

sermayeden yemek
sermayesi ile yaşamak Fiil
geçim için gelirin tümünü harcamak Fiil
kendi yağıyla kavrulmak Fiil
kendi başına yaşamak Fiil
kendi servetinden geçinmek Fiil
kârlı işi olmak Fiil
akrabalarından geçinmek Fiil
itibarı sayesinde geçinmek Fiil
maaşıyla geçinmek Fiil
tasarruflarıyla geçinmek Fiil
karısıyla geçinmek Fiil
karısının parasıyla yaşamak Fiil
açıkgözlükle geçimini sağlamak Fiil
tasarrufla geçinmek tasarruf hacmi
dalavere ile/kurnazlıkla para kazanmak, (ticarette) alavere dalavere yapmak.
ana paraya dokunmadan faiziyle geçinmek Fiil
sermayesinin getirdiği faiz ile yaşamak Fiil