loading list

  1. yükün yüklendiği
  2. yeri
  3. tarihi
  4. cinsini
  5. ağırlığını
  6. kg
  7. moment
  8. ortalama draft
  9. km veya sonuç olarak GTM (feet) olarak gösteren çizelge