1. Sıfat sevimli, şirin, canayakın, sevilen, sevgiye lâyık, sevgi uyandıran.
  2. Sıfat hoş, cazip, çekici.
    a lovable = loveable child. a child's lovable = loveable ways.
  3. sevimlilik, canayakınlık, şirinlik, çekicilik.
sevimlileşmek Fiil