müteferrik

  1. diverse
  2. overhead
  3. scattered
  4. Sıfat miscellaneous
  5. dispersed
  6. sundry

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Birbirinden ayrılmış, dağılmış