master stroke

  1. İsim çok ustalıklı/maharetli iş, kesin başarı, kesin sonuçlu/etkili eylem.
usta işi