matter in deed

  1. belgeyle kanıtlanabilecek
  2. kanıtlanması gereken husus