melt (something) down

  1. (altın/gümüş ziynet eşyasını) eritip külçe yapmak.