1. mussel
  2. clam
scallop
oyster farmer
oyster farm
clam chowder İsim, Gıda ve Mutfak
stuffed mussels İsim, Gıda ve Mutfak
stuffed mussel
stuffed mussels İsim, Gıda ve Mutfak

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yassı solungaçlı yumuşakçalardan, denizlerde kayalara, taşlara ... kabuklu ve omurgasız hayvan