1. kale hendeği.
  2. etrafına hendek kazmak, hendekle çevirmek.
yüce bir davaya kendini adama
bir dava uğruna fedakârlık yapma