most-favoured nation clause

diğer ülkelere tanınan kolaylıkları anlaşmayı imzalayan ülkeye de sağlayan şart