1. naphthalene
  2. moth balls

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Taş kömürünün 200 – 250 derecede ... eterde eriyen antiseptik hidrokarbon