niçin o şekilde davrandığını açıklamak

  1. Fiil to explain one's conduct