1. Zarf asla, kat'iyen, hiçbir suretle.
    I can't learn this nohow: Bunu asla öğrenemeyeceğim.
asla
hiçbir surette