karşılıksız kâğıt para ihracı
banknot basma ayrıcalığı