o varlıkları satın alma maliyetlerinden düşük olması

  1. asset deficiency