olayları sakin karşılamak

  1. Fiil to take things calmly