open to criticism

kendini eleştiriye açık tutmak Fiil
eleştiriye maruz kalmak Fiil
kendisini eleştiriye maruz bırakmak Fiil