1. Sıfat açık, sarih, belli, vazıh, âşikâr, bedihî, kolayca görülebilir/duyulabilir/hissedilebilir/işitilebilir/anlaşılabilir/farkedilebilir.

    a palpable error/lie.
  2. Sıfat el ile dokunulabilir, anlaşılabilir.