1. İsim, Biyoloji parazit (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. İsim asalak, parazit: besinini başka bir canlıdan alan bitki/hayvan.
  3. İsim ekti, sığıntı, beleşçi, tufeyli: geçimini karşılıksız olarak başkalarından sağlayan kimse.
  4. İsim (eski Yunan ve Romada) ev sahibini eğlendirerek bedava yeyip içen kimse.
parazit sürükleme kuvveti: yüzey sürtmesi ve yüzey biçiminden ilerigelen ve kaldırmaya yardımcı olmayan kuvvet. İsim