pay dearly one's happiness

  1. Fiil mutluluğunu elde etmek için büyük sıkıntılara katlanmak