pay one's creditors in full

  1. Fiil alacaklılarına borcunun tamamını ödemek
  2. Fiil alacaklılara borcunun tamamını ödemek