1. polygon
  2. (mil) gunnery range
  3. artillery range
  4. İsim shooting range
rifle range
shooting range İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ateşli silâhlarla ... atış sâhası