price structure

  1. fiyatın yapısı (bir ürünün ayrıntılı fiyatları ve iskontolar
  2. fiyatın yapısı
(bir tür enflasyondur ; bir üretici ücretleri artırmaya zorlanıyorsa , ücret masraflarını karşılamak
için ürününün fiyatını da artırmalıdır ; bu da ye