1. kibir, gurur.
 2. gurur, kibir(lilik).
  false pride: boş gurur.
  humble one's pride: birinin kibirini kırmak.

  swallow one's pride: kibirini yenmek, gururuna galebe çalmak.
  swell with pride: gururla göğsü kabarmak.
  take an empty pride in doing something: bir şeyden boş yere gurur duymak.
  take pride in doing something: bir şeyi yapmaktan gurur/kıvanç duymak.
 3. izzetinefis.
  Show a little pride.
 4. övünme, iftihar, kıvanç, başarıdan doğan gurur.
  take pride in: … ile övünmek/iftihar etmek.
 5. azamet, kibir, böbürlenme.
 6. övünülecek şey, iftihar vesilesi, medarı iftihar.
  His art collection was the pride of the family.
 7. görkem, saltanat, debdebe, ihtişam.
 8. bir şeyin en iyi/güzel çağı.
  pride of place: en yüksek mevki.
  in the pride of: en iyi/en
  güzel çağında.
  In the pride of manhood. The pride of summer.
 9. cinsel arzu.
 10. aslan sürüsü.

 11. pride on/upon: (bir şeyle) övünmek, kıvanmak, iftihar etmek, kıvanç/gurur duymak, gururlanmak.

  pride oneself on something: bir şeyle övünmek/iftihar etmek.
  He prided himself on his ability to speak 5 languages.
gururuna dokunmak Fiil
birinin gururunu incitmek Fiil
tükürdüğünü yalamak Fiil
tükürdüğünü yalamak Fiil
bilgisiyle övünmek Fiil
yaptığı işle iftihar etmek Fiil
birinin kibrini kırmak Fiil
böbürlenme, şişinme, boş gurur. İsim
övünç
birinin kibirini kırmak Fiil
kibirden sarhoş
meslek gururu
kibirden şişmiş
zenginliğiyle övünen
iftihar
övünç kaynağı
gururlanmak Fiil
gurur duymak Fiil
koltukları kabarmak Fiil
gururla dolup taşmak Fiil
gurur duymak.
kadınlık gururu
kibrine dokunmak Fiil
birinin gururunu kırmak Fiil
iftihar
en yüksek mevki
rütbenin verdiği gurur
gururun sonu düşüştür
gururu bırakmak Fiil
bir şeyden boş yere gururlanmak Fiil
gurur duymak Fiil
iftihar etmek Fiil
övünmek Fiil
övünme