procurement

  1. İsim, Hukuk tedarik
  2. sağlama, edinme, elde etme, temin/tedarik etme.
silah tedariki
ordu ikmali
ordu ikmal
koordine tedarik
Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi İsim, Kurum İsimleri
devlet satın alması
sanayii ürünleri tedariki
sanayi ürünleri tedariki
kamu alımları İsim
kamu ihalesi İsim, Kamu Yönetimi
Hava Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Mühimmat Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Genel Malzeme Tedarik Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Kara Silah ve Araç Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Deniz Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
hizmet alımı İsim
(US) tedarik ofisi
tedarik ofisi
tedarik sözleşmesi
satın alma departmanı İsim, Kamu Yönetimi
satın alma departmanı İsim, Kamu Yönetimi
mübayaa şubesi İsim
satın alma müdürü İsim, İşletme
kredi tedariki
sermaye tedariki
belgelerin sağlanması
sermaye tedariki
mal tedariki
çöpçatanlık yapma
donatım İsim, Askerlik
levazım bürosu İsim
mübayaa ofisi
mübayaa memuru
tedarik işlemleri İsim
mal tedarik maliyeti
normal istihsal kanalları İsim
kamu ihalesi hukuku
Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Kamu İhale Kurumu (KİK) İsim, Kurum İsimleri
Devlet İhale Kanunu İsim, Hukuk
Kamu İhale Kanunu İsim, Hukuk
Tedarik Hukuku İşleri Şube İsim, Kurum İsimleri