provide against something

  1. Fiil birşeye karşı önlem almak
  2. Fiil birşeyi önlemek
  3. Fiil birşeye karşı güvence sağlamak
  4. Fiil, Hukuk birşeyi yasaklamak
  5. Fiil, Hukuk birşeyi men etmek