provide for sb

birine bir fırsat yaratmak Fiil
birine fırsat sağlamak Fiil
birinin geçimini sağlamak Fiil
birinin geçimini temin etmek Fiil