provide that

  1. Fiil, Hukuk birşeyi öngörmek
  2. Fiil, Hukuk birşeyi zorunlu kılmak
  3. Fiil, Hukuk birşeyi şart koşmak
  4. Fiil, Hukuk birşeyi uygun görmek