put a good show

  1. Fiil üstesinden gelmek
  2. Fiil yaptığında başarılı olmak