put a resolution to the meeting

  1. Fiil toplantıya bir karar tasarısı sunmak
  2. Fiil bir karar taslağını toplantıya sunmak
  3. Fiil bir kararı toplantının onayına sunmak