put pressure on

...'e baskı yapmak Fiil
...'i tazyik etmek Fiil
... üzerinde baskı kurmak Fiil
... üzerinde baskı oluşturmak Fiil
birine baskı yapmak Fiil
sıkıştırmak Fiil
sıkmak Fiil
birini zorlamak Fiil
birine baskı yapmak Fiil
müdüriyete baskı yapmak Fiil
sıkboğaz etmek Fiil