put someone to a trade

  1. Fiil birini bir işe koymak
  2. Fiil birini sanat öğrensin diye birinin yanına vermek