put someone wise

  1. birisine (işin içyüzünü/ doğrusunu/herkesçe bilinen bir şeyi) anlatmak, bildirmek.
    Put me wiser about
    it: Bana bu işin iç yüzünü anlat.
birini bir şeyden haberdar etmek Fiil