put something aside for one

yaşlılığı için biriktirmek Fiil