put to account

yararlanmak, faydalanmak, istifade etmek.
He can turn everything to account: O herşeyden yararlanmasını bilir.
(Br) müşteri hesabına geçirmek Fiil
birinin hesabına kaydetmek Fiil
değerlendirmek Fiil
bir şeyden yararlanmak Fiil