1. İsim kökaltı, kök işaretinin altındaki/kökü alınan sayı.