raise capital

yeni fabrika için ek sermaye bulmak Fiil
yeni riziko sermayesi bulmak Fiil