range oneself with the enemy

  1. Fiil düşmanla bir olmak
  2. Fiil düşmanın tarafını tutmak