reasonable time

makul sürede yargılanma hakkı İsim, Hukuk
makul süre içinde
makul süre içinde
yeterli zaman süresi