1. paraya çevrilebilir, bedeli ödenip geri alınabilir, fidye ile kurtarılabilir, telâfi edilebilir, düzeltilebilir;
geri ödenebilir gelir
nominal meblağ üzerinden ödenebilir
itfaya tabi tahvil
ihbarlı senet (borçlunun ihbarı ile istediği herhangi bir zamanda ödemede bulunulacak tahvil
borçlunun ihbarı üzerine herhangi bir zamanda ödenebilen senet
borçlunun ihbarı üzerine herhangi bir zamanda ödenebilir senet
itfa edilebilir tahviller İsim
itfa edilebilir
geri ödenebilen harç
borç koşullarına bağlı olarak borçlu tarafından belirli bir vade sonunda ya da gerekli ihbardan sonra ödenebilir borç senedi
borç koşullarına bağlı olarak borçlu tarafından belirli bir vade sonunda ya da gerekli ihbardan sonra ödenebilir borç senedi
parayı geri çekme hakkı
bir borca karşılık rehin olarak verilen ve ancak borcun ödenmesi halinde serbest bırakılan emtia
vadesi gelmeden geri ödenebilir
geri ödenebilir kredi
amorti edilebilir kredi
talep üzerine geri ödenebilir
itfa edilebilir hisse senedi
(Br) itfası mümkün imtiyazlı hisse senetleri İsim
(US) itfası olanaklı tercihli hisse senedi (şirketçe satın alma hakkı tanınan hisse senedi
itfası olanaklı tercihli hisse senedi
itfa edilebilir rüçhanlı hisse senedi
geri alınabilir kira ödemeleri İsim
itfa hakkı
geri alınabilir kıymetli kâğıtlar İsim
itfa edilebilir kıymetli kâğıt
itfa edilebilir hisse senetleri İsim
itfa edilebilir hisse senedi
itfa edilebilir
itfa edilebilir senet